Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań

a) W miejsce gwiazdki możemy wpisać liczbę parzystą (bo musi dzieli się przez 2). 

Liczba ta nie może być wielokrotnością liczby 4, gdyż wtedy wspólnym dzielnikiem byłoby 4. 

Przykładowe rozwiązania:

  

 

 


b) W miejsce gwiazdki należy wpisać liczbę większą od 10 i będącą wielokrotnością liczby 10. 

Przykładowe rozwiązania: 

 

 

 


c) W miejsce gwiazdki należy wpisać liczbę, której jedynym wspólnym dzielnikiem z liczbą 12 jest 1. 

Wypiszmy dzielniki liczby 12 różne od 1:  2, 3, 4, 6, 12. 

Liczba, którą wpiszemy w miejsce gwiazdki nie może dzielić się przez 2, 3, 4, 6 i 12. 

Przykładowe rozwiązania: 

 

 

 


d) W miejsce gwiazdki należy wpisać liczbę 50 lub jej wielokrotność, która nie dzieli się przez 100.  

Gdyby wpisana liczba dzieliła się przez 100, to NWD byłoby równe 100. 

Przykładowe rozwiązania: 

 

  

Komentarze