Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

a)

Porządkujemy liczby.

 

Obliczamy średnią arytmetyczną podanych liczb.

 


Liczba wyrazów jest liczbą nieparzystą (5), więc mediana jest równa wyrazowi środkowemu (3), czyli liczbie 102.


Najczęściej występującą liczbą jest 102, więc dominanta jest równa 102.


b)

Porządkujemy liczby.

 

Obliczamy średnią arytmetyczną podanych liczb.

 


Liczba wyrazów jest liczbą parzystą (6), więc mediana jest równa średniej arytmetycznej wyrazów środkowych (3 i 4):

 


Każda liczba występuje tylko raz, więc nie ma dominanty.


c)

Porządkujemy liczby.

 

Obliczamy średnią arytmetyczną podanych liczb.

 


Liczba wyrazów jest liczbą nieparzystą (11), więc mediana jest równa wyrazowi środkowemu (6), czyli liczbie 3.


Najczęściej występującą liczbą jest 2, więc dominanta jest równa 2.


d)

Porządkujemy liczby.

 

Obliczamy średnią arytmetyczną podanych liczb.

 


Liczba wyrazów jest liczbą parzystą (12), więc mediana jest równa średniej arytmetycznej wyrazów środkowych (6 i 7):

 


Najczęściej występującą liczbą jest 3, więc dominanta jest równa 3.

Komentarze