Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

a) Wypiszmy współczynniki wielomianu będącego dzielną:

 

Wpiszemy je w tabelkę a następnie skorzystamy ze schematu Hornera by wyznaczyć iloraz.

  1 4 0 0 0 0 -8 -32 r
p=-4 0 1 0 0 0 0 0 -8 0

Każda kolumna odpowiada odpowiedniej potędze, zatem wielomian będący ilorazem to:

 

Komentarze