Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Alternatywą zdań   oraz   nazywamy zdanie   lub   i oznaczamy   

Alternatywa dwóch zdań jest prawdziwa wtedy, gdy przynajmniej jedno ze zdań ją tworzących

jest prawdziwe.


 zdanie fałszywe 

Komentarze