Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Koniunkcją zdań   oraz   nazywamy zdanie   i   i oznaczamy   

Koniunkcja dwóch zdań jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba tworzące ją zdania są prawdziwe.


 Każdy trójkąt ma trzy kąty. - zdanie prawdziwe

Każdy trójkąt ma środek symetrii. - zdanie fałszywe

Każdy trójkąt ma trzy kąty i środek symetrii. - zdanie fałszywe


 Warszawa jest stolicą Polski. - zdanie prawdziwe

Warszawa leży w województwie mazowieckim. - zdanie prawdziwe

Warszawa jest stolicą Polski i leży w województwie mazowieckim. - zdanie prawdziwe 


 Jan Kochanowski napisał "Treny". - zdanie prawdziwe

Adam Mickiewicz jest autorem "Pana Tadeusza". - zdanie prawdziwe

Jan Kochanowski napisał "Treny" i Adam Mickiewicz jest autorem "Pana Tadeusza". - zdanie prawdziwe


 zdanie fałszywe

 zdanie prawdziwe

 zdanie fałszywe


 zdanie prawdziwe

 zdanie prawdziwe

 zdanie prawdziwe


 zdanie fałszywe

 zdanie fałszywe

 zdanie fałszywe

Komentarze

Avatar komentatora
Filip4 października 2018
Dziękuję!
0