Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Alternatywą zdań   oraz   nazywamy zdanie   lub   i oznaczamy   

Alternatywa dwóch zdań jest prawdziwa wtedy, gdy przynajmniej jedno ze zdań ją tworzących

jest prawdziwe.


 W Polsce uprawia się ryż. - zdanie fałszywe

W Polsce uprawia się ziemniaki. - zdanie prawdziwe

W Polsce uprawia się ryż lub ziemniaki. - zdanie prawdziwe


 Każdy trójkąt jest prostokątny. - zdanie fałszywe

Każdy trójkąt jest równoramienny. - zdanie fałszywe

Każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny. - zdanie fałszywe 

Komentarze