Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Zauważmy, że postać liczby możemy przekształcić następująco:

 


Liczba   jest całkowita, gdy   jest dzielnikiem   


Wypisujemy możliwe dzielniki liczby    dla   

 


Liczba   jest całkowita, gdy dla wyznaczonych wartości parametru   jest też nieujemna.

Jest tak na pewno, gdy   jest ujemne. Sprawdźmy jeszcze rozwiązania dodatnie:

 

 

 

 


Odp. Liczba   jest naturalna dla   

Komentarze