Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Liczba   jest pierwsza, jeśli jest całkowita (i spełnione są jeszcze jakieś warunki, które w tej chwili

nie są istotne).

Liczba   jest całkowita, gdy   jest dzielnikiem   


Wypisujemy możliwe dzielniki liczby    dla   

Komentarze