Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 Cztery kolejne liczby naturalne parzyste to:   gdzie   

Wiemy, że suma tych liczb wynosi   

Układamy równanie i wyznaczamy z niego   

 

 

 

 

Obliczamy wartości liczb: 

Komentarze