Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Wyrażenie "dla każdego" (lub "każdy", "dowolny", itp.) nazywamy kwantyfikatorem ogólnym

(lub kwantyfikatorem dużym) i zapisujemy   

Wyrażenie "istnieje" (lub "pewien", itp.) nazywamy  kwantyfikatorem szczegółowym

(lub kwantyfikatorem małym) i zapisujemy   


 zdanie prawdziwe


 zdanie prawdziwe   

Komentarze