Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Funkcje liczbową f nazywamy funkcją okresową wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba T różna od zera, że dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji f, liczba x+T też należy do dziedziny tej funkcji i zachodzi równość f(x+T)=f(x). Liczbę T nazywamy okresem funkcji f.

Jeśli liczba T jest okresem funkcji, to liczba k٠T, ∈ N - {0}, jest także okresem tej funkcji. Jeśli istnieje najmniejszy okres dodatni funkcji f, to nazywamy go okresem podstawowym lub okresem zasadniczym i oznaczamy T0.


 

Komentarze