Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Podręcznik

Wprowadźmy oznaczenia:

a- długość krawędzi podstawy graniastosłupa

b- długość krawędzi bocznej graniastosłupa


Zapiszmy za pomocą wyrażenia algebraicznego pole całkowite graniastosłupa prawidłowego trójkątnego:  

Komentarze