Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Na pierwszym miejscu mamy 2 możliwości, ponieważ w zbiorze A są dwie liczby.   

Na drugim miejscu mamy 3 możliwości, ponieważ w zbiorze B są dwie liczby.

Na trzecim miejscu mamy 7 możliwości, ponieważ w zbiorze C jest 7 liczb.

 

Wszystkich takich liczb jest:   

 

Wszystkich takich nieparzystych liczb jest:   , ponieważ w zbiorze C są 4 liczby nieparzyste.

Aby wylosowana liczba była parzysta, to cyfra jedności musi być liczbą nieparzystą.

Komentarze