Matematyka

Matematyka z kluczem 7 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Czy prawdą jest, że wartość wyrażenia (1,2*10^-5)... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Matematyka

`"Wartość wyrażenia" \ (1,2*10^-5)*x-4,8*10^-6 \ "dla" x=40 \ "wynosi:"` 


`(1,2*10^-5)*40-4,8*10^-6=48*10^-5-4,8*10^-6=480*10^-6-4,8*10^-6=(480-4,8)*10^-6=475,2*10^-6>0` 


`"zatem należy wybrać" \  bbN` 

`"wyrażenia dla x=40 przyjmuje wartość dodatnią, zatem jedyne możliwe uzasadnienie to odp" \ bbA \ "sprawdźmy czy jest poprawne:"` 

`(1,2*10^-5)*0,4-4,8*10^-6=0,48*10^-5-4,8*10^-6=4,8*10^-1*10^-5-4,8*10^-6=4,8*10^-6-4,8*10^-6=0` 

`"wyrażenie dla x=0,4 przyjmuje wartość 0"` 


`"Odp. N i A."` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

16766

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza to przedstawienie danej liczby w postaci iloczynu liczby większej lub równej 1 i mniejszej od 10 oraz potęgi liczby 10.

Zapis liczby dodatniej w notacji wykładniczej:

`a*10^n,  \ \ \ \ "gdzie" \ \ \ 1  <=  a < 10, \ \ \ "n jest liczbą całkowitą"` 


Przykłady:

  • `38 \ 900=3,8900*10 \ 000=3,89*10^4` 

  • `789 \ 423=7,89423*100 \ 000=7,89423*10^3`   

  • `0,00934=934/(100 \ 000)=(9,34)/(1000)=(9,34)/10^3=9,34*1/10^3=9,34*10^-3`     

  •  `0,00001257=(1257)/(100 \ 000 \ 000)=(1,257)/(100 \ 000)=(1,257)/10^5=1,257*1/10^5=1,257*10^-5`   


Uwaga:

Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć, że:

  • Jeżeli przecinek przesuwaliśmy w lewo, to wykładnik potęgi liczby 10 będzie liczbą dodatnią;
  • Jeżeli przecinek przesuwaliśmy w prawo, to wykładnik potęgi liczby 10 będzie liczbą ujemną.
Udostępnij zadanie