Matematyka

Matematyka z kluczem 7 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Oblicz x-y oraz x/y... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Matematyka

`a")" \ x=6,5*10^13, \ \ \ y=2,6*10^13` 

`x-y= 6,5*10^13-2,6*10^13=(6,5-2,6)*10^13=3,9*10^13` 

`x/y=(6,5*10^13)/(2,6*10^13)=(65*10^12)/(26*10^12)=2,5*10^(12-12)=2,5*10^0=2,5` 


`b")" \ x=1,86*10^-7, \ \ \ y=6*10^-8` 

`x-y=1,86*10^-7-6*10^-8=18,6*10^-1*10^-7-6*10^-8=18,6*10^-8-6*10^-8=(18,6-6)*10^-8=12,6*10^-8=1,26*10^-7` 

`x/y=(1,86*10^-7)/(6*10^-8)=(186*10^-2*10^-7)/(6*10^-8)=(186*10^-9)/(6*10^-8)=31*10^(-9-(-8))=31*10^-1=3,1*10*10^-1=3,1*10^0=3,1` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

16684

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza to przedstawienie danej liczby w postaci iloczynu liczby większej lub równej 1 i mniejszej od 10 oraz potęgi liczby 10.

Zapis liczby dodatniej w notacji wykładniczej:

`a*10^n,  \ \ \ \ "gdzie" \ \ \ 1  <=  a < 10, \ \ \ "n jest liczbą całkowitą"` 


Przykłady:

  • `38 \ 900=3,8900*10 \ 000=3,89*10^4` 

  • `789 \ 423=7,89423*100 \ 000=7,89423*10^3`   

  • `0,00934=934/(100 \ 000)=(9,34)/(1000)=(9,34)/10^3=9,34*1/10^3=9,34*10^-3`     

  •  `0,00001257=(1257)/(100 \ 000 \ 000)=(1,257)/(100 \ 000)=(1,257)/10^5=1,257*1/10^5=1,257*10^-5`   


Uwaga:

Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć, że:

  • Jeżeli przecinek przesuwaliśmy w lewo, to wykładnik potęgi liczby 10 będzie liczbą dodatnią;
  • Jeżeli przecinek przesuwaliśmy w prawo, to wykładnik potęgi liczby 10 będzie liczbą ujemną.
Udostępnij zadanie