Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

Pewna firma telekomunikacyjna... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Dane:

Cena netto połączenia na minutę: `20\ gr`  

Wysokość VAT: `23%` 

 

`a)` 

Cena brutto połączenia trwającego minutę:

`x = 20\ gr+ 23%*20\ gr` 

`x = 20\ gr + 23/100*20\ gr` 

`x=20\ gr+4,6\ gr` 

`x = 24,6\ gr` 

`x ~~ 25\ gr` 

Odp.: Cena brutto połączenia za minutę wynosi 25 groszy. 

 

`b)` 

Wiemy, że minutowe połączenie kosztowało 25 groszy. Obliczamy koszt brutto połączenia trwającego 30 minut:

`30*25\ gr = 750\ gr` 

 

Cena netto rozmowy:

`30*20\ gr = 600\ gr` 

Kwota podatku zapłacona za rozmowę wynosi:

`750\ gr - 600\ gr = 150\ gr = 1,50\ zł` 

Gdyby podatek był doliczany do ceny netto to wynosiłby on:

`23%*600\ gr = 23/100*600\ gr = 138\ gr` 

Obliczamy, o ile niższy byłby wówczas podatek za połączenie:

`150\ gr - 138\ gr = 12\ gr` 

Odp.: Kwota podatku wynosi 1,50 zł. Gdyby podatek był doliczany do cenny netto, to byłby o 12 gr mniejszy.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie