Matematyka

Prosto do matury 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`sqrtb=3\ \ \ |^2`

`b=9`

 

`sqrta=b`

`sqrta=9\ \ \ |^2`

`ul(ul(a=81`

 

 

 

`b)`

`a^3=5\ \ \ |root(3)(*)`

`a=root(3)(5)`

 

 

`b^2=a`

`b^2=root(3)(5)\ \ \ \ |sqrt*`

`ul(ul(b=sqrt(root(3)(5))=root(6)(5)\ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ b=-root(6)(5)`

 

 

 

`c)`

`sqrt(root(3)(sqrta))=2\ \ \ \ |^2`

`root(3)(sqrta)=4\ \ \ |^3`

`sqrta=64\ \ \ |^2`

`ul(ul(a=4096`

 

 

 

`d)`

`a^2=7`

`a=sqrt7\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ a=-sqrt7`

 

`b^2=a`

`b^2=sqrt7\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ b^2=-sqrt7`

Odrzucamy drugą możliwość, ponieważ kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny.

`b^2=sqrt7`

`b=sqrt(sqrt7)=root(4)7\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ b=-root(4)(7)`

 

 

`c^2=b`

`c^2=root(4)(7)\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ c^2=-root(4)(7)`

Odrzucamy drugą możliwość, ponieważ kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny.

`c^2=root(4)(7)`

`ul(ul(c=sqrt(root(4)(7))=root(8)(7)\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ c=-root(8)(7)`

 

     

DYSKUSJA
user profile image
Jerzy

23 września 2017
Dzięki za pomoc :):)
user profile image
Andrzej

22 września 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie