Matematyka

Trójkąt ABC ma kąty o miarach 40°, 60°,80°. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Trójkąt ABC ma kąty o miarach 40°, 60°,80°.

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie

Rozpatrzmy sześć możliwości:

I możliwość

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 80°, kąt przy wierzchołku C-60°, a kąt przy wierzchołku A-40°.

Okrąg można opisać na czworokącie(czworokąt można wpisać w okrąg), gdy suma miar przeciwległych kątów jest równa i wynosi 180°. Stąd można napisać równości:

 

Suma miar kątów w każdym czworokącie wynosi 180°, stąd można napisać równość:

 

 

   

 

Z wyprowadzonych równań budujemy układ równań:

 

 

  

 

 

 

 

 

II możliwość

I możliwość

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 80°, kąt przy wierzchołku C-60°, a kąt przy wierzchołku A-40°.

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III możliwość 

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 60°, kąt przy wierzchołku C-80°, a kąt przy wierzchołku A-40°.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 IV możliwość 

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 60°, kąt przy wierzchołku C-40°, a kąt przy wierzchołku A-80°.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V możliwość

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 40°, kąt przy wierzchołku C-80°, a kąt przy wierzchołku A-60°.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI możliwość

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 40°, kąt przy wierzchołku C-60°, a kąt przy wierzchołku A-80°.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Monika

23970

Nauczyciel

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom