Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wskaż zdania, z których zbudowana ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

a) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ sqrt2<1,4`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ sqrt2>1,4` 

Zdanie pierwsze jest fałszywe. Zdanie drugie jest prawdziwe.

Wartość logiczna koniunkcji: FAŁSZ

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)`

b) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ sqrt2<1,4`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ sqrt2>1,4`  

Zdanie pierwsze jest fałszywe. Zdanie drugie jest prawdziwe.

Wartość logiczna alternatywy: PRAWDA

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

c) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ 4^2!=17`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ 4^2!=16`   

Zdanie pierwsze jest prawdziwe. Zdanie drugie jest fałszywe.

Wartość logiczna koniunkcji: FAŁSZ

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

d) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ 4^2!=17`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ 4^2!=16`   

Zdanie pierwsze jest prawdziwe. Zdanie drugie jest fałszywe.

Wartość logiczna alternatywy: PRAWDA

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)`

e) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ 5-3^0=4`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ 2=(sqrt2)^2`    

Zdanie pierwsze jest prawdziwe. Zdanie drugie także jest prawdziwe.

Wartość logiczna koniunkcji: PRAWDA

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

f) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ 5-3^0=4`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ 2=(sqrt2)^2`    

Zdanie pierwsze jest prawdziwe. Zdanie drugie także jest prawdziwe.

Wartość logiczna alternatywy: PRAWDA

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

g) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ -3>=3`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ sqrt8>4`     

Zdanie pierwsze jest fałszywe. Zdanie drugie jest fałszywe.

Wartość logiczna koniunkcji: FAŁSZ

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

h) Zdanie pierwsze:

` \ \ \ -3>=3`  

Zdanie drugie:

`\ \ \ sqrt8>4`     

Zdanie pierwsze jest fałszywe. Zdanie drugie jest fałszywe.

Wartość logiczna alternatywy: FAŁSZ