Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Jeśli piasek waży 45 g, to masę krzemu (wyrażoną w gramach) możemy oznaczyć jako x. Wtedy masa tlenu jest równa 45-x. 

Znamy stosunek zawartości krzemu do tlenu:: 

Komentarze