Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Musimy sprawdzić, czy iloraz prędkości pojazdu i drogi hamowania jest stały. 

Komentarze