Matematyka

Gdy pan Wojtek miał 28 lat 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Gdy pan Wojtek miał 28 lat

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`w\ \ -\ \ "wiek pana Wojtka obecnie"` 

`t\ \ -\ \ "wiek Tymka obecnie"` 

 

Wiemy, że Tymek urodzil się, gdy pan Wojtek miał 28 lat. Oznacza to, że pan Wojtek jest o 28 lat starszy od Tymka:

`w=t+28` 

 

Wiemy także, że pan Wojtek jest obcecnie 3 razy starszy od Tymka:

`w=3t` 

 

 

Rozwiązujemy układ równań:

`{(w=t+28), (w=3t):}` 

`{(3t=t+28\ \ \ |-t), (w=3t):}`  

`{(2t=28\ \ \ |:2), (w=3t):}` 

`{(t=14), (w=3*14=42):}` 

 

 

 

Odpowiedź:

Obecnie pan Wojtek ma 42 lata, a jego syn Tymek ma 14 lat. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie