Matematyka

Rozwiąż równania 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż równania

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a)` 

`(x-1)(x+2)-2x^2+7=(4-x)(1+x)` 

`x^2+2x-x-2-2x^2+7=4+4x-x-x^2` 

`-x^2+x+5=-x^2+3x+4\ \ \ \ \ \ |+x^2` 

`x+5=3x+4\ \ \ \ \ |-3x ` 

`-2x+5=4\ \ \ |-5` 

`-2x=-1\ \ \ |:(-2)` 

`x=1/2` 

 

 

 

`b)` 

`2x(x+4)-(2x-1)(x+5)=x-5` 

`2x^2+8x-(2x^2+10x-x-5)=x-5` 

`2x^2+8x-(2x^2+9x-5)=x-5` 

`2x^2+8x-2x^2-9x+5=x-5` 

`-x+5=x-5\ \ \ \ |-5` 

`-x=x-10\ \ \ |-x` 

`-2x=-10\ \ \ |:(-2) ` 

`x=5` 

 

 

 

`c)` 

`(x-2)(x+3)-(x-3)(x+2)=5-2x` 

`x^2+3x-2x-6-(x^2+2x-3x-6)=5-2x` 

`x^2+x-6-(x^2-x-6)=5-2x` 

`x^2+x-6-x^2+x+6=5-2x` 

`2x=5-2x\ \ \ |+2x` 

`4x=5\ \ \ |:4` 

`x=5/4` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-27
dzięki!!!
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie