Matematyka

Matematyka 2. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Uzupełnij zdania. Wstaw w każdą lukę ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Skala 1: 5 000 000 oznacza, że odległości w rzeczywistości są 5 000 000 razy większe niż na mapie. 

1 cm na mapie odpowiada się 5 000 000 cm w rzeczywistości. 
`5 \ 000 \ 000 \ "cm"=50 \ 000 \ "m"=50 \ "km"` 

Zatem 1 cm na mapie odpowiada 50 km w terenie.


Obliczamy jakiej odległości w rzeczywistości odpowiadają 4 cm na mapie. 
`1 \ "cm" \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ 50 \ "km"` 
`4 \ "cm" \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ x \ "km"` 

Zatem:
`1*x=4*50` 
`x=200`     

4 cm na mapie odpowiadają odległości 200 km w terenie. 

Obliczamy jakiej odległości na mapie odpowiada 150 km w terenie. 
`1 \ "cm" \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ 50 \ "km"` 
`y\ "cm" \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ 150 \ "km"`  

Zatem:
`1*150=y*50` 
`150=50y \ \ \ \ \ \ \ \ |:50` 
`y=3`     

150 km w terenie odpowiada odległości 3 cm na mapie. 


Odpowiedź:
Dwa miasta oddalone o 4 cm na mapie są oddalone o  200 km w terenie. 
Dwa miasta oddalone o 150 km w terenie są oddalone o  3  cm na mapie. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2. Zeszyt zadań
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie