Matematyka

Przeanalizuj rysunek. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przeanalizuj rysunek.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Pierwsze zdanie:

Obliczamy ile wynosi długość przeciwprostokątnej AB. 
`(2sqrt{13})^2+(3sqrt{13})^2=|AB|^2`  
`52+117=|AB|^2`  
`169=|AB|^2` 
`|AB|=13` 

Przeciwprostokątna AB ma długość równą 13
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


Drugie zdanie:

Obliczamy ile wynosi pole trójkąta ABC (połowa iloczynu długości przyprostokątnych). 
`P=1/strike2^1*strike2^1sqrt{13}*3sqrt{13}=3*13=39`   

Pole trójkąta ABC wynosi 39


Obliczamy ile wynosi długość wysokości CD. 

Pole trójkąta ABC jest również równe połowie iloczynowi długości boku AB (podstawa) i długości odcinka CD (wysokość). 
`39=1/2*13*|CD| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:13` 
`3=1/2*|CD| \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`|CD|=6` 

Długość wysokości CD wynosi 6.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


Trzecie zdanie:

Obliczamy ile wynosi długość odcinka AD.

`|AD|^2+|CD|^2=|AC|^2` 
`|AD|^2+6^2=(2sqrt{13})^2` 
`|AD|^2+36=52 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-36` 
`|AD|^2=16` 
`|AD|=4` 

Odcinek AD ma długość 4. 


Obliczamy długość odcinka DB. 

`|CD|^2+|DB|^2=|BD|^2`   
`6^2+|DB|^2=(3sqrt{13})^2`  
`36+|DB|^2=117 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-36`  
`|DB|^2=81` 
`|DB|=9` 

Odcinek DB ma długość 9. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-22
dzięki :)
Informacje
Matematyka 2. Zeszyt zadań
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie