Matematyka

Chłopiec pomyślał pewną liczbę, obliczył z niej ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Chłopiec pomyślał pewną liczbę, obliczył z niej ...

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie

x - liczba pomyślana przez chłopca

Chłopiec najpierw obliczył pierwiastek kwadratowy z tej liczby. 

Następnie do otrzymanego wyniku dodał 3. 

Sumę tę chłopiec podzielił przez 2. 

W wyniku otrzymał liczbę 5.

Mamy więc:

`(sqrt{x}+3)/2=5`    

Obliczamy ile wynosi x, czyli liczba pomyślana przez chłopca. 
`(sqrt{x}+3)/2=5 \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 

`sqrt{x}+3=10 \ \ \ \ \ \ \ \ |-3` 
`sqrt{x}=7` 

Zatem (liczba podpierwiastkowa musi być liczbą nieujemną):
`x=49` 


Odpowiedź:
Chłopiec pomyślał liczbę 49

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-01
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

0

2017-10-04
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-10-07
Dziękuję!!!!
Informacje
Matematyka 2. Zeszyt zadań
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie