Matematyka

Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 36 cm... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 36 cm...

6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Gdyby jedno ramię tego trójkąta miało długość 18 cm to drugie ramię również musiałoby mieć długość 18 cm

wówczas suma długości ramion tego trójkąta byłaby równa 36 cm, zatem na pewno długość ramienia jest mniejsza niż 18 cmGdyby jedno ramię tego trójkąta miało długość 9 cm to drugie ramię również musiałoby mieć długość 9 cm

wówczas suma długości ramion tego trójkąta byłaby równa 18 cm, zatem długość podstawy musiałaby wynosić 18 cm

co jest nie możliwe gdyż zgodnie  z warunkiem trójkąta suma długości każdych dwóch boków trójkąta musi być

większa od długości trzeciego boku tego trójkąta


zatem ramię tego trójkąta musi mieć długość ramienia większą niż 9 cm i mniejszą niż 18 cm


Odp.: D

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302135309
Autor rozwiązania
user profile

Ola

23767

Nauczyciel

Wiedza
Trójkąty

Trójkąty dzielimy na:

 • ostrokątne (wszystkie kąty trójkąta są kątami ostrymi),

 • prostokątne (jeden z kątów trójkąta jest kątem prostym),

 • rozwartokątne (jeden z kątów trójkąta jest kątem rozwartym),

 • równoboczne (wszystkie boki trójkąta mają taką samą długość),

 • równoramienne (dwa boki - ramiona, mają taką samą długość), 

 • różnoboczne (każdy bok trójkąta ma inną długość).


Suma miar kątów w dowolnym trójkącie jest równa 180°.

Nierówność trójkąta:

Boki dowolnego trójkąta muszą spełniać poniższe nierówności:

 1. `a+b \ > \ c` 

 2. `a+c \ > \ b` 

 3. `b+c \ > \ a`   

trojkat

Aby stwierdzić, czy z trzech odcinków można zbudować trójkąt wystarczy sprawdzić, czy suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa od długości najdłuższego odcinka.


Trójkąt równoramienny

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają równe miary, a ramiona mają taką samą długość. 


Trójkąt równoboczny: 

W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają równe miary wynoszące 60o, a boki mają równe długości. 


Trójkąt prostokątny: 

 

Pole trójkąta: 

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru:

`P=(a*h)/2` 

`a`   - długość boku

`h`   - długość wysokości opuszczonej na ten bok

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom