🎓 Powiedz, ile rozwiązań... - Zadanie 2: Matematyka 1 - strona 63
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
I liceum
Strona 63

a) Jedno rozwiązanie, istnieje tylko jedna liczba, której pierwiastek jest równy zero. Liczba pod pierwiastkiem musi być nieujemna.

 

b) Dwa rozwiązania, liczba podniesiona do kwadratu jak również do niej przeciwna są równe.

 

 

c) Brak rozwiązań, żadna liczba podniesiona do kwadratu nie może być ujemna.

 

d) Jedno rozwiązanie, analogicznie jak w podpunkcie a). Istnieje tylko jedna liczba, której pierwiastek będzie równy pewnej liczbie.

 

e) Jedno rozwiązanie, liczba podniesiona do sześcianu nie ma tej własności co kwadrat liczby, jeżeli liczba była ujemna to jej sześcian również jest ujemny.

 

f) Jedno rozwiązanie, liczba, której odległość od zera jest równa zero to po prostu zero.

 

g) Jedno rozwiązanie, tylko zero podniesione do kwadratu jest równe zero.

 

h) Brak rozwiązań, pierwiastek z jakiejś liczby nie może być ujemny.

 

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
Zbiór zadańMatematyka 1
Wydawnictwo:
Operon
Rok wydania:
2015
Autorzy:
Barbara Kowalińska
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ernest
3781

Nauczyciel

Pracuję jako nauczyciel matematyki od roku. Lubię gry strategiczne oraz piesze wędrówki. Chciałbym kiedyś zobaczyć Islandię i Chiny.