Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1, Zbiór zadań

Przyjmijmy, że sukienka kosztowała x zł. Jeżeli zmniejszono cenę o 15% to znaczy, że aktualna cena to 85% początkowej wartości. Policzmy 85% z x.

Komentarze