Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1, Zbiór zadań

Średnia arytmetyczna liczb to iloraz ich sumy i ich ilości. 

Średnia arytmetyczna podanych liczb to:

    

 


Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 53/240.  

Komentarze