Matematyka

Oblicz wartości wielomianu w 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartości wielomianu w

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

`b)` 

`w(1)=5*1^3-2*1^2-3*1+4=5-2-3+4=4`  

`w(-1)=5*(-1)^3-2*(-1)^2-3*(-1)+4=-5-2+3+4=0`  

`w(0)=#underbrace(5*0^3-2*0^2-3*0)_0+4=4` 

 

 

`c)` 

`w(1)=1/2*1^4+1/2*1^3-2*1^2-5*1=1/2+1/2-2-5=-6` 

`w(-1)=1/2*(-1)^4+1/2*(-1)^3-2*(-1)^2-5*(-1)=1/2-1/2-2+5=3` 

`w(0)=1/2*0^4+1/2*0^3-2*0^2-5*0=0`     

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie