Matematyka

Na rysunku obok przedstawiono wykres 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na rysunku obok przedstawiono wykres

97
 Zadanie
98
 Zadanie
99
 Zadanie

100
 Zadanie

Musimy "przecinać" wykres poziomymi liniami i sprawdzać, w ilu punktach wykres został przecięty. 

 

`a)` 

 

`{("2 rozwiązania, gdy"\ m in (-infty;\ 1)), ("3 rozwiązania, gdy"\ m=1), ("4 rozwiązania, gdy"\ m in (1;\ 3)), ("2 rozwiązania, gdy"\ m=3), ("brak rozwiązań, gdy"\ m in (3;\ +infty)):}\ \ \ <=>\ \ \ {("2 rozwiązania, gdy"\ m in (-infty;\ 1)uu{3}), ("3 rozwiązania, gdy"\ m=1), ("4 rozwiązania, gdy"\ m in (1;\ 3)), ("brak rozwiązań, gdy"\ m in (3;\ +infty)):}`  

 

 

 

`b)` 

Wartość bezwzględna przyjmuje wyłącznie wartości nieujemne. Korzystając z poprzedniego podpunktu możemy zapisać:

`{("2 rozwiązania, gdy"\ |m| in (0;\ 1)uu{3}), ("3 rozwiązania, gdy"\ |m|=1), ("4 rozwiązania, gdy"\ |m| in (1;\ 3)), ("brak rozwiązań, gdy"\ |m| in (3;\ +infty)):}\ \ \ \ <=>{("2 rozwiązania, gdy"\ m in (-1;\ 0)uu(0;\ 1)uu{-3;\ 3}), ("3 rozwiązania, gdy"\ m in {-1;\ 1}), ("4 rozwiązania, gdy"\ m in (-3;\ -1)uu(1;\ 3)), ("brak rozwiązań, gdy"\ m in (-infty;\ -3)uu(3;\ +infty)):}`    

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie