Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 6, Podręcznik

a)

Wierszyk ten mówi nam, że zawsze pomiędzy liczbą   a liczbą   znajdzie się liczba pierwsza (taka liczba, która dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie). Oznacza to, że liczba pierwsza o której mówimy będzie zawsze większa od liczby   ale mniejsza od liczby  .

Komentarze