Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Kasia rozwiązywała podaną obok ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Kasia rozwiązywała podaną obok ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wykonajmy o zadanie na, wybierając konkretną liczbe np. 20.

Mnożymy tę liczbe przez 4. Otrzymujemy:

`20*4=80` 

Otrzymany wynik mnożymy przez 5:

`80*5=400` 

Następnie mnożymy otrzymany wynik przez pewną liczbę (oznaczmy ją przez `^square` )  i otrzymujemy liczbę pomyślaną na początku, czyli:

`400*square=20` 

Aby obliczyć wartość kwadraciku możemy wykonać dzielenie:

`square=strike20^1/strike400^20=1/20`  

W zagadce, pod `^square` znajduje się liczba 1/20.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Sprawdźmy, czy zagadka jest poprawna dla każdej liczby, jeżeli w miejsce kwadraciku wpiszemy liczbę 1/20.

Wybieramy dowolną liczbę. Oznaczmy ją przez `^Delta` .

Liczbę tę mnożymy przez 4, więc mamy:

`4*Delta` 

Otrzymany wynik mnożymy przez 5, więc mamy:

`5*4*Delta=20*Delta` 

Następnie wynik poprzedniego działania mnozymy przez 1/20.

`20*Delta*1/20=strike20^1*1/strike20^1*Delta=Delta`

Po wykonaniu kolejnych działań, ostatecznie otrzymujemy `^Delta` , czyli początkową liczbę.