Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Wpuszczony do labiryntu szczur 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wpuszczony do labiryntu szczur

7
 Zadanie

8
 Zadanie

`a)` 

Wiemy, że szczur dwa razy częściej skręca w lewo niż w prawo, więc oznaczmy prawdopodobieństwo pójścia w prawo jako p, a prawdopodobieństwo pójścia w lewo jako 2p. Szczur ma tylko dwie możliwości - może pójść wyłącznie w prawo lub w lewo, dlatego suma tych prawdopodobieństw musi być równa 1.

`p+2p=1` 

`3p=1\ \ \ |:3` 

`p=1/3` 

`2p=2*1/3=2/3` 

 

Wiemy już, że szczur idzie w prawo z prawdopodobieństwem 1/3 oraz w lewo z prawdopodobieństwem 2/3. 

Zapiszmy te dane na rysunku. 

 

`A\ \ -\ \ "szczur dotrze do pokarmu"` 

 

`P(A)=1/3*2/3*1/3+1/3*1/3*1/3=2/27+1/27=3/27=1/9` 

 

 

 

`b)` 

Wiemy, że szczur skręca w prawo w x% przypadków, więc możemy zapisać:

`"prawdopodobieństwo, że szczur pójdzie w prawo:"\ \ \ x%=x/100` 

Tak jak poprzednio, suma prawdopodobieństw pójścia w prawo i pójścia w lewo musi być równa 1. 

`"prawdopodobieństwo, że szczur pójdzie w lewo:"\ \ \ 1-x/100=100/100-x/100=(100-x)/100` 

Podobnie jak poprzednio, zapisujemy informacje na diagramie:

 

`A\ \ -\ \ "szczur dotrze do pokarmu"` 

`P(A)=9/16` 

`P(A)=x/100*(100-x)/100*x/100+x/100*x/100*x/100=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ =(x^2(100-x))/(1\ 000\ 000)+x^3/(1\ 000\ 000)=(100x^2-x^3)/(1\ 000\ 000)+x^3/(1\ 000\ 000)=`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ =(100x^2-x^3+x^3)/(1\ 000\ 000)=(100x^2)/(1\ 000\ 000)=x^2/(10\ 000)`     

 

Musimy więc rozwiązać równanie:

`x^2/(10\ 000)=9/16\ \ \ \ |*10\ 000` 

`x^2=(90\ 000)/16` 

Liczba x musi być dodatnia,  ponieważ określa prawdopodobieństwo:

`x=300/4=150/2=75` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

29-09-2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

21-09-2017
Dzięki :)
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie