Matematyka

Oblicz prawdopodobieństwo 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Zauważmy, że jest 900 liczb trzycyfrowych (na miejscu setek możemy ustawić dowolną cyfrę różną od 0 - 9 możliwości, a na miejscu dziesiątek i jedności możemy postawić dowolną cyfrę - 10 możliwości, więc zgodnie z regułą mnożenia ilość liczb trzycyfrowych wynosi 9∙10∙10=900). 

`overline(overline(Omega))=900` 

 

 

`a)` 

`A\ \ -\ \ "suma cyfr wylosowanej liczby trzycyfrowej wynosi 2"` 

Wypiszmy wyniki sprzyjające zdarzeniu A:

`A={200,\ 110,\ 101}` 

Do zbioru A należą 3 elementy:

`overline(overline(A))=3` 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A:

`P(A)=3/900=1/300` 

 

 

 

`b)` 

`A\ \ -\ \ "suma cyfr wylosowanej liczby trzycyfrowej wynosi 3"` 

Wypiszmy wyniki sprzyjające zdarzeniu A:

`A={300,\ 210,\ 201,\ 120,\ 102,\ 111}` 

Do zbioru A należy 6 elementów:

`overline(overline(A))=6` 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A:

`P(A)=6/900=1/150` 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie