Matematyka

Oblicz prawdopodobieństwo 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wypiszmy przestrzeń zdarzeń elementarnych - zbiór wszystkich możliwych wyników trzykrotnego rzutu kostką.

`Omega={(o,o,o),\ (o,o,r),\ (o,r,o),\ (r,o,o),\ (o,r,r),\ (r,o,r),\ (r,r,o),\ (r,r,r)}` 

 

Do zbioru zdarzeń elementarnych należy 8 elementów. 

`overline(overline(Omega))=8` 

 

 

`A\ \ -\ \ "orzeł wypadnie co najmniej 2 razy"` 

`A={(o,o,o),\ (o,o,r),\ (o,r,o),\ (r,o,o)}` 

`overline(overline(A))=4` 

 

 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A:

`P(A)=(\ \ \ overline(overline(A))\ \ \ )/(overline(overline(Omega)))=4/8=1/2` 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie