Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Ile jest wszystkich liczb 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

Liczby, które mają co najwyżej 5 cyfr, to liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe i pięciocyfrowe.

Musimy pamiętać, że na pierwszym miejscu nie może stać zero.

Obliczamy, ile jest liczb jednocyfrowych (są to liczby 0 i 1):

`2`  

Od teraz musimy pamiętać, że na pierwszym miejscu nie może stać zero.

Obliczamy, ile jest liczb dwucyfrowych (na pierwszym miejscu stoi cyfra 1, a na drugim mogą stać cyfry 0 lub 1)

`1*2=2` 

Obliczamy, ile jest liczb trzycyfrowych (na pierwszym miejscu stoi cyfra 1, a na drugim i trzecim miejscu mogą stać cyfry 0 lub 1)

`1*2*2=4` 

Obliczamy, ile jest liczb czterocyfrowych (na pierwszym miejscu stoi cyfra 1, a na drugim, trzecim i czwartym miejscu mogą stać cyfry 0 lub 1)

`1*2*2*2=8` 

Obliczamy, ile jest liczb pięciocyfrowych (na pierwszym miejscu stoi cyfra 1, a na drugim, trzecim, czwartym i piątym miejscu mogą stać cyfry 0 lub 1)

`1*2*2*2*2=16`  

 

 

Obliczamy, ile jest wszystkich takich liczb:

`2+2+4+8+16=32` 

 

 

 

`b)` 

Do ilości liczb z poprzedniego zadania musimy dodać ilość liczb sześcio-, siedmio-, ośmio-, dziewięcio- i dziesięciocyfrowych. Obliczenia są analogiczne, jak w podpunkcie a), dlatego wykonamy je od razu.

`#(#(#underbrace(\ \ 32\ \ )_("liczby mające"))_("co najwyżej"))_("5 cyfr")+#underbrace(1*2*2*2*2*2)_("liczby mające 6 cyfr")+#underbrace(1*2*2*2*2*2*2)_("liczby mające 7 cyfr")+#underbrace(1*2*2*2*2*2*2*2)_("liczby mające 8 cyfr")+#underbrace(1*2*2*2*2*2*2*2*2)_("liczby mające 9 cyfr")+#underbrace(1*2*2*2*2*2*2*2*2*2)_("liczby mające 10 cyfr")=` 

`=32+32+64+128+256+512=1024`        

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Udostępnij zadanie