Matematyka

Włącz czynnik pod znak ... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

W zadaniu będziemy korzystać ze wzorów:

`a=sqrt(a^2)\ \ \ "dla"\ \ a>=0` 

`sqrta*sqrtb=sqrt(a*b)\ \ \ \ "dla"\ \ a,b>=0` 

 

`"a)"\ 5sqrt3=sqrt(5^2)*sqrt3=sqrt25*sqrt3=sqrt(25*3)=sqrt75`

`"b)"\ 2sqrt7=sqrt(2^2)*sqrt7=sqrt4*sqrt7=sqrt(4*7)=sqrt28` 

`"c)"\ 6sqrt(1,5)=sqrt(6^2)*sqrt(1,5)=sqrt36*sqrt(1,5)=sqrt(36*1,5)=sqrt54` 

`"d)"\ 1,5sqrt6=sqrt(1,5^2)*sqrt6=sqrt(2,25)*sqrt6=sqrt(2,25*6)=sqrt(13,5)` 

 

W dalszej części zadania korzystamy ze wzorów:

`a=root(3)(a^3)\ \ \ "dla dowolnej liczby a"`  

`root(3)a*root(3)b=root(3)(a*b)\ \ \ \ "dla dowolnych liczb a i b"`  

 

`"e)"\ -3root(3)2=root(3)((-3)^3)*root(3)2=root(3)(-27)*root(3)2=root(3)(-27*2)=root(3)(-54)`   

`"f)"\ 2root(3)(-10)=root(3)(2^3)*root(3)(-10)=root(3)8*root(3)(-10)=root(3)(8*(-10))=root(3)(-80)`  

`"g)"\ 4root(3)5=root(3)(4^3)*root(3)5=root(3)64*root(3)5=root(3)320` 

`"h)"\ 5root(3)(-2)=root(3)(5^3)*root(3)(-2)=root(3)125*root(3)(-2)=root(3)(125*(-2))=root(3)(-250)` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie