Matematyka

Usuń niewymierność z mianownika ... 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`K=25/sqrt50=(25*sqrt50)/(sqrt50*sqrt50)=(strike(25)*sqrt50)/(strike(50)^2)=sqrt50/2` 

Możemy wykonać następujące oszacowanie:

`sqrt50/2~~sqrt49/2=7/2=3,5`   

Zatem:

`sqrt50/2~~3,5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`N=3/sqrt10=(3*sqrt10)/(sqrt10*sqrt10)=(3sqrt10)/10` 

Szacujemy:

`(3sqrt10)/10~~(3sqrt9)/10=(3*3)/10=9/10=0,9` 

Zatem:

`(3sqrt10)/10~~0,9` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`R=8(3sqrt2)=(8*sqrt2)/(3sqrt2*sqrt2)=(strike8^4*sqrt2)/(3*strike(2))=(4sqrt2)/3` 

Wykonujemy szacowanie:

`(4sqrt2)/3~~(4*1,4)/3=(5,6)/3~~1,8` 

Zatem:

`(4sqrt2)/3~~1,8` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`U=13/(2sqrt13)=(13*sqrt26)/(2sqrt26*sqrt26)=(strike(13)*sqrt26)/(2*strike(26)^2)=sqrt26/4` 

Możemy wykonać następujące oszacowanie:

`sqrt26/4~~sqrt25/4=5/4=1,25` 

Zatem:

`sqrt26/4~~1,25` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`E=4/sqrt3=(4*sqrt3)/(sqrt3*sqrt3)=(4*sqrt3)/3=(4sqrt3)/3` 

Szacujemy:

`(4sqrt3)/3~~(4*1,7)/3=(6,8)/3~~2,3` 

Zatem:

`(4sqrt3)/3~~2,3` 

 

Do punktów zaznaczonych na osi dopisujemy odpowiednie litery:

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie