Matematyka

Oblicz. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)" \ 4sqrt4=4*2=8` 

`(sqrt4=2,\ "bo"\ 2^2=4)` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)" \ 3sqrt25=3*5=15`  

`(sqrt25=5,\ "bo"\ 5^2=25)` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"c)" \ 0,1sqrt100=0,1*10=1`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"d)" \ 20sqrt(0,04)=20*0,2=4`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"e)" \ -2root(3)(8)=(-2)*2=-4`  

`(root(3)8=2\ \ "bo"\ \ \ 2^3=8)`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"f)" \ 3root(3)(-27)=3*(-3)=-9`   

`(root(3)(-27)=-3\ \ "bo"\ \ \ (-3)^3=-27)`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"g)" \ 100root(3)(0,001)=100*0,1=10`  

`(root(3)(0,001)=0,1\ \ "bo"\ \ \ 0,1^3=0,001)`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"h)" \ -5root(3)(-0,125)=(-5)*(-0,5)=2,5` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie