Matematyka

Podaj liczbę, która spełnia ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ x^3=125`  

Szukamy liczby, której trzecia potęga wynosi 125.

`x=5\ \ \ \ \ "ponieważ:"` 

`5^3=125` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"b)"\ x^3=-8/27`  

Szukamy liczby, której trzecia potęga wynosi -8/27.

`x=-2/3\ \ \ \ \ "ponieważ:"` 

`(-2/3)^3=-2^3/3^3=-8/27`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"c)"\ x^3=0,001`  

Szukamy liczby, której trzecia potęga wynosi 0,001.

`x=0,1\ \ \ \ \ "ponieważ:"` 

`0,1^3=0,001` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie