Matematyka

Oszacuj i zapisz w notacji ... 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ 4,6\ "mld lat"=4,6*10^9\ "lat"` 

Aby zamienić lata na dni mnożymy wartość wyrażoną w latach przez ilość dni w roku. Ilość dni w roku zależy od tego, czy rok jest przestępny (366 dni) czy nie (365 dni).

W zadaniu przyjmijmy, że rok ma 365 dni.

`4,6*10^9\ "lat"=4,6*10^9*365\ "dni"=1679*10^9\ "dni"=1,679*10^3*10^9\ "dni"~~1,7*10^12\ "dni"`  

Odp: Ziemia ma około 1,71012 minut.

 

b) Wojna skończyła się w 1945 r. Obecnie mamy rok 2016. Wojna zakończyła się 71 lat temu.

Przyjmijmy, że rok ma 365 dni.

`71\ "lat"=71*365\ "dni"=25\ 915\ "dni"~~26\ 000\ "dni"=624\ 000\ "godz."=` 

`=37\ 440\ 000\ "min."=3,744*10^7\ "min."~~3,7*10^7\ "min."`     

Odp: Od zakończenia II wojny światowej minęło około 3,7107 minut.

 

c) Przyjmuje się, że Polska przyjęła chrzest w 966 roku. Obecnie mamy rok 2016. Od chrztu Polski minęło 1050 lat.

Przyjmujemy, że rok ma 365 dni.

`1050\ "lat"=1050*365\ "dni"=383\ 250\ "dni"~~383\ 000\ "dni"=9\ 192\ 000\ "godz."=` 

`=551\ 520\ 000\ "min."=33\ 091\ 200\ 000\ "sek."=3,30912*10^10\ "sek."~~3,3*10^10\ "sek."`   

Odp: Od chrztu Polski minęło około 3,31010 sekund.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie