Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Oszacuj i zapisz w notacji ... 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`"a)"\ 4,6\ "mld lat"=4,6*10^9\ "lat"` 

Aby zamienić lata na dni mnożymy wartość wyrażoną w latach przez ilość dni w roku. Ilość dni w roku zależy od tego, czy rok jest przestępny (366 dni) czy nie (365 dni).

W zadaniu przyjmijmy, że rok ma 365 dni.

`4,6*10^9\ "lat"=4,6*10^9*365\ "dni"=1679*10^9\ "dni"=1,679*10^3*10^9\ "dni"~~1,7*10^12\ "dni"`  

Odp: Ziemia ma około 1,71012 minut.

 

b) Wojna skończyła się w 1945 r. Obecnie mamy rok 2016. Wojna zakończyła się 71 lat temu.

Przyjmijmy, że rok ma 365 dni.

`71\ "lat"=71*365\ "dni"=25\ 915\ "dni"~~26\ 000\ "dni"=624\ 000\ "godz."=` 

`=37\ 440\ 000\ "min."=3,744*10^7\ "min."~~3,7*10^7\ "min."`     

Odp: Od zakończenia II wojny światowej minęło około 3,7107 minut.

 

c) Przyjmuje się, że Polska przyjęła chrzest w 966 roku. Obecnie mamy rok 2016. Od chrztu Polski minęło 1050 lat.

Przyjmujemy, że rok ma 365 dni.

`1050\ "lat"=1050*365\ "dni"=383\ 250\ "dni"~~383\ 000\ "dni"=9\ 192\ 000\ "godz."=` 

`=551\ 520\ 000\ "min."=33\ 091\ 200\ 000\ "sek."=3,30912*10^10\ "sek."~~3,3*10^10\ "sek."`   

Odp: Od chrztu Polski minęło około 3,31010 sekund.