Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Na diagramie przedstawiono dane dotyczące ... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na diagramie przedstawiono dane dotyczące ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

a) Z diagramu odczytujemy:

- liczba uczniów w klasie IIa - 36

- liczba uczniów w klasie IIb - 30

- liczba uczniów w klasie IIc - 30

- liczba uczniów w klasie IId - 24

 

b) W klasie IIa jest 14 dziewcząt i 22 chłopców.

W klasie IIb jest 15 dziewczat i 15 chłopców.

W klasie IIc jest 10 dziewcząt i 20 chłopców.

W klasie IId jest 15 dziewcząt i 9 chłopców.

Można także zauważyć, że słupek odpowiadający klasie IIb jest równo podzielony na kolor biały i niebieski,

więc w tej klasie liczba dziewcząt (kolor niebieski) jest taka sama, jak liczba chłopców (kolor biały)

Odp: Tyle samo dziewcząt co chłopców jest w klasie IIb.

 

c) Obliczamy, jakim procentem liczby wszystkich osób w klasach jest liczba chłopców.

W klasie IIa:

`strike22^11/strike36^18*100%=(11*strike100^50)/strike18^9%=550/9%~~61%` 

W klasie IIb:

`strike15^1/strike30^2*100%=100/2%=50%` 

W klasie IIc:

`strike20^2/strike30^3*100%=(2*100)/3%=200/3%~~67%`   

W klasie IId:

`strike9^3/strike24^8*100%=(3*strike100^25)/strike8^2%=75/2%=37,5%`  

Wykonując powyższe otrzymujemy, że procent liczby chłopców jest największy w klasie IIc.

Patrząc na diagram możemy także wywnioskować, ze procent chłopców jest największy w klasie IIc. 

W tym celu należy porównać stosunek części słupka odpowiadający liczbie chłopców, do części słupka odpowiadającej liczbie dziewcząt.

Widzimy, że w klasie IIc część słupka odpowiadajaca liczbie chłopców jest znacznie większa od części słupka odpowiadającej liczbie dziewcząt.

Odp: Największy procent liczby chłopców jest w klasie IIc.

 

d)  Podobnie, jak powyżej możemy wykonać odpowiednie obliczenia lub zauważyć, że część słupka klasy IId odpowiadająca liczbie dziewczyn

jest większa od części słupka odpowiadającej liczbie chłopców. W pozostałych klasach IIa i IIc liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców.

A w klasie IIb, jak już wiemy z podpunktu b) liczba chłopców jest taka sama, jak liczba dziewcząt.

Odp: Największy procent liczby dziewcząt jest w klasie IId.

 

e) Patrząc całościowo na wykres słupkowy możemy zauważyć, że liczba chłopców jest większa od liczby dziewcząt - pasuje więc diagram III.

(Na diagramie I liczba chłopców jest mniejsza od liczby dziewcząt, a na diagramie II źle podpisane zostały części diagramu kołowego - większa 

część została podpisana mniejszą wartością).

Odp: Dane na temat liczby dziewcząt i chłopców zostały przedstawione na diagramie III.

DYSKUSJA
user profile image
Paula

3 marca 2018
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11518

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie