Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Zapisz w postaci jednej ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Korzystamy ze wzoru:

`(a^m)^n=a^(m*n)` 

Przypomnijmy także, że podnosząc liczbę ujemną do potęgi parzystej, otrzymamy liczbę dodatnią:

`(-a)^n=a^n\ \ \ \"gdzie"\ \ n-"liczba parzysta"` 

 

`"a)"\ (10^3)^5=10^(3*5)=10^15` 

`"b)"\ (13^7)^4=13^(7*4)=13^28`  

`"c)"\ ((3/7)^7)^10=(3/7)^(7*10)=(3/7)^70` 

`"d)"\ (0,5^7)^2=0,5^(7*2)=0,5^14` 

`"e)"\ ((-5)^3)^2=(-5)^(3*2)=(-5)^6=5^6` 

`f)"\ ((-3)^3)^7=(-3)^(3*7)=(-3)^21`  

`"g)"\ ((-5/9)^4)^5=(-5/9)^(4*5)=(-5/9)^20=(5/9)^20`  

`"h)"\ ((-0,23)^6)^8=(-0,23)^(6*8)=(-0,23)^48=0,23^48`