Matematyka

Liczy się matematyka 2 (Podręcznik, WSiP)

Ile razy obwód kwadratu, którego pole wynosi 100 cm², jest 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy długość boku i obwód kwadratu o polu 100 cm2.

`a^2=100 \ "cm"^2 \ \ \ \ \ |sqrt` 

`a=sqrt100 \ "cm"` 

`a=10 \ "cm"` 

`O=4*10 \ "cm"=40 \ "cm"` 

Obliczmy długość boku i obwód kwadratu o polu 4 cm2.

`a^2=4 \ "cm"^2 \ \ \ \ \ \ \ |sqrt` 

`a=sqrt4 \ "cm"` 

`a=2 \ "cm"` 

`O=4*2 \ "cm"=8 \ "cm"` 

Obliczmy, ile razy obwód kwadratu o polu 100 cm2 jest większy od obwodu kwadratu o polu 4 cm2:

`40 \ "cm":8 \ "cm"=5` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

10-10-2017
Dziękuję!
user profile image
Gość

1

26-09-2017
Dziękuję :)
Informacje
Liczy się matematyka 2
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6757

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie