Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Zapisz bez użycia nawiasów. a) (4x)² b) (-0,2xy)³ 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz bez użycia nawiasów. a) (4x)² b) (-0,2xy)³

4
 Zadanie
5
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a) \ \ (4x)^2=4^2*x^2=16x^2` 

`b) \ \ (-0,2xy)^3=(-0,2)^3*x^3*y^3=-0,008x^3y^3` 

`c) \ \ (1/3x^2y)^3=(1/3)^3*(x^2)^3*y^3=1/27*x^6*y^3=1/27x^6y^3` 

`d) \ \ (x/2)^3=x^3/2^3=x^3/8` 

`e) \ \ (-(2xy)/3)^4=(-1*(2xy)/3)^4=(-1)^4*(2xy)^4/3^4=1*(2^4x^4y^4)/81=(16x^4y^4)/81=16/81x^4y^4` 

`f) \ \ ((x^2y^3)/5)^4=(x^2y^3)^4/5^4=((x^2)^4*(y^3)^4)/625=(x^8y^12)/625`