Matematyka

Każda tarcza użyta do budowy drugiej linii metra 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Każda tarcza użyta do budowy drugiej linii metra

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

`2pir=19,7 \ "m"\ \ \ |:2pi` 

`r=(19,7 \ "m")/(2pi)`

`r~~(19,7 \ "m")/(2*3,14)` 

`r~~(19,7 \ "m")/(6,28)` 

`r~~3,14 \ "m"` 

Średnica tarczy:

`d=2*3,14 \ "m"=6,28 \ "m"` 

Pole powierzchni tarczy:

`P=pi*(3,14 \ "m")^2=pi*9,8596 \ "m"^2~~3,14*9,8596 \ "m"^2~~30,96 \ "m"^2` 

 

 

Odpowiedź:

Tarcza ma średnicę długości w przybliżeniu 6,28 m i pole równe około 30,96 m2.

DYSKUSJA
Informacje
Liczy się matematyka 2
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6372

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie