Matematyka

Wskaż liczbę, która nie jest równa 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

`x=sqrt50+sqrt98=sqrt25*sqrt2+sqrt49*sqrt2=5sqrt2+7sqrt2=12sqrt2` 

`y=sqrt75+sqrt108=sqrt25*sqrt3+sqrt36*sqrt3=5sqrt3+6sqrt3=11sqrt3` 

`z=sqrt8+sqrt200=sqrt4*sqrt2+sqrt100*sqrt2=2sqrt2+10sqrt2=12sqrt2` 

 

Należy wskazać liczbę y. 

 

 

 

`b)` 

`x=sqrt48-sqrt243=sqrt16*sqrt3-sqrt81*sqrt3=4sqrt3-9sqrt3=-5sqrt3` 

`y=-sqrt192+sqrt12-sqrt75=-sqrt64*sqrt3+sqrt4*sqrt3-sqrt25*sqrt3=-8sqrt3+2sqrt3-5sqrt3=-11sqrt3` 

`z=sqrt300-sqrt147-8sqrt3=sqrt100*sqrt3-sqrt49*sqrt3-8sqrt3=10sqrt3-7sqrt3-8sqrt3=-5sqrt3` 

 

Należy wskazać liczbę y.      

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie