Matematyka

Matematyka na czasie! 1 (Zbiór zadań, Nowa Era)

Prostokąt narysowany w skali 1:25 ma wymiary ... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Skala 1:25 oznacza, że prostokąt został zmniejszony 25 razy. 

Jego wymiary w skali 1:25 wynoszą 10 cm x 15 cm. 


W rzeczywistości jego wymiary są więc 25 razy większe.
Obliczamy, ile one wynoszą. 
`10 \ "cm"*25=250 \ "cm"=2,5 \ "m"`  `15 \ "cm" *25=375 \ "cm"=3,75 \ "m"`  

Wymiary prostokąta w rzeczywistości wynoszą 2,5 m x 3,75 m. 

Obliczamy rzeczywiste pole tego prostokąta.
`P_("r")=2,5 \ "m"*3,75 \ "m"=9,375 \ "m"^2` 

Rzeczywiste pole prostokąta wynosi 9,375 m2.


Obliczamy teraz ile razy pole rzeczywistego prostokąta (Pr) jest większe od pola prostokąta na rysunku (Pn).

Musimy najpierw obliczyć pole prostokąta na rysunku.
`P_("n")=10 \ "cm"*15 \ "cm"=150 \ "cm"^2=0,015 \ "m"^2` 
1cm2=0,0001m2 

`P_("r")/P_("n")=(9,375)/(0,015)=9375/15=625`

Rzeczywiste pole prostokąta jest 625 razy większe od pola narysowanego prostokąta. 

 

Odpowiedź:
Rzeczywiste pole prostokąta wynosi 9,375 m2.  Jest ono 625 razy większe od pola narysowanego prostokąta. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie